יסודי ד-ו

המסע לאסלאם בעקבות סינבאד המלח

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
שעתיים
מטרות: 
הכרות עם תרבות האסלאם , עיקרי האמונה ותרומתה לתרבות העולם הקשר בין סיפור האסלאם והארצות אליהם היגיע. תרומת האסלאם במדעים, באדריכלות ובגנים. 
תיאור קצר: 
 המסע מזרחה בעקבות  סינבאד  המלח, אחד מגבורי אלף לילה ולילה, אשר יוצא מזרחה מעירק מהפרת והחידקל, כאיש עני וחוזר כעשיר מופלג. השאלה מה עליו לקחת למסע ומה יהפוך אותו לעשיר? הסיפור מזמין את המודרכים לחוויית איסוף מוצגים במוזיאון, שישמשו את סינבאד במסעו. איזה כלי תחבורה עומדים לרשותו? (דיון בכלי תחבורה אפשריים).   בתצוגה בחרנו  בחפץ שבעזרת דמיון יהפוך לסירה. הכשכול , קערה לאיסוף תרומות. למסע סימבאד בוחר  במוצגים שישמשו אותו, שטיח תפילה, מחרוזת תפילה וקוראן . לאיזה כיון מתפלל סימבאד? לצורך זה לקח סימבאד, מצפן שיציג את הקיבלה – המורה על כיון התפילה למכה. למה עוד זקוק סימבאד להצלחת מסעו? זאת נמצא בתוך צלחת – ברכה בכיתוב בערבית, שהפכה גם לסמל המוזיאון. מה הביא סימבאד חזרה מהמזרח שבעקבותיו הפך לעשיר? כסף וזהב שהופכים לכלים, את הכתב והמספרים, את הניר, תבלינים ותרופות. מה עזר לו לנווט ולמצוא את הדרך חזרה? G.P.S. של אז, האיצטרולב.  שבעזרתו מצא את הדרך והביא את משחק השחמט, רעיונות לגנים ומבנים וכך סלל את הדרך למסחר וקשר עם המזרח הרחוק, לאירן, הודו וסין.                                                                                    
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
במסגרת לימודי שפה ותרבות ערבית לימודי המולדת של אנחנו ושכנינו , לימודי ההיסטוריה
פעילות לפני הביקור: 
לברר מה הם סיפורי אלף לילה ולילה ותרומתם להכרת התרבות של עמי האסלאם. לקראת מסע במה יש לצטייד? מתחילים במסעות של ימינו וממשיכים למסע בימים קדומים. 
פעילות לאחר הביקור: 
פתחו את האטלס ומצאו את מסלול מסעו של סימבאד. לקיים דיון מה היא התרומה הגדולה ביותר של סימבאד והאסלאם לתרבותינו. 
תמונה: 

חיי יום-יום בימי קדם

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
שעתיים
מטרות: 
1. הכרת התרבות החומרית בימי קדם 2. לימוד מושגים מתחום הארכאולוגיה כגון: ארכאולוגיה, תל, ממצא וכו' 3. לימוד ההבדל בין ארכאולוגיה להיסטוריה 
תיאור קצר: 
מפגש עם אורחות חיים  באמצעות המוצגים במוזיאון. יילמדו נושאים כגון: עמים שכנים, הכתב הפניקי הקדום, כלי החרס, חקלאות, מסחר, בית המגורים, הפולחן ומנהגי קבורה. הפעילות כוללת מצגת, עבודה בקבוצות ועבודה יחידנית, המאפשרת לכל תלמיד לבחור את הנושאים שבו הוא מעוניין להתעמק. בתום ההפעלה יפגשו התלמידים בשחקן בדמות ארכאולוג איתו הם ינהלו שיחה לסיכום המפגש.
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
הפעילות בהלימה לתוכנית הלימודים בכיתה ו' בהיסטוריה.
פעילות לפני הביקור: 
אין הכרח בלימוד מקדים.
פעילות לאחר הביקור: 
הכנת עיתון בנוסח "דברי הימים", המספר על ההתרחשויות בימי קדם על-פי החומר הנלמד, תוך שילוב כתבות וצילומים בעזרת אתר האינטרנט של המוזיאון.

ביחד ולחוד

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
שעתיים
מטרות: 
הביקור במוזיאון יתרום לראיית המשותף בין התרבות היהודית והתרבות הערבית. מטרות אופרטיביות: 1. הכרות  והתמקדות במשותף לשתי הדתות (עליה לרגל,תפילה, צדקה, צום, טהרה) 2. הכרות והתמקדות בהשפעה ההדדית של התרבויות זו על זו (מנהגי מעגל החיים, לבוש,מזון, מוסיקה,אמנות, וכ"ו). 3. שיתופי פעולה בין יהודים וערבים לפני קום המדינה: מיילדות, נגינה בחתונות, גוי של שבת, וכ"ו.
תיאור קצר: 
מלל שיווקי: התוכנית עוקבת אחר חיי היומיום בעיר העתיקה בעבר ,תוך מתן דגש על היהודים והערבים שחיו בה בכפיפה אחת. ניתן ומומלץ לשלב את הביקור במוזיאון לאמנות האיסלם.הביקור החווייתי בשני המוזיאונים (מוזיאון חצר הישוב הישן ומוזיאון האיסלאם) מדגיש את הדימיון והמשותף בין הדתות. התוכנית ניתנת בשתי השפות: עברית וערבית. במוזיאון חצר הישוב הישן- הדגש בהדרכה הוא על חיי היומיום: הדמיון והמשותף בין הדתות במעגל החיים ובמעגל השנה. במוזיאון האיסלם הדגש הוא על השפעה הדדית באמנות שני העמים. ניתן לשלב סיור בסמטאות הרובע היהודי ובהר ציון בדגש ירושלים -עיר של דתות.
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
מולדת- חברה ואזרחות-  הכרות עם האחר
פעילות לפני הביקור: 
התוכנית מתאימה כסיכום/פתיחה לנושא האחר הוא אני. מצגת על העיר העתיקה בירושלים של פעם ופסיפס הדתות שחי בתוכה.  
פעילות לאחר הביקור: 
1. בינגו מושגים בסיסיים על המשותף בין הדתות 2. במידה ומדובר בקבוצות מעורבות - ניתן לקיים מופע משותף של מוסיקה /אמנות./ביקור הדדי בבתי הספר.
תמונה: 

המערב הפרוע

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
שעתיים
מטרות: 
הביקור במוזיאון יתרום להבנת התהליך,הרקע והסיבות ליציאה מחומות העיר העתיקה בשנת 1860 ובניית השכונות מחוץ לחומות ירושלים. מטרות אופרטיביות: 1. התלמידים יבינו את הקשר בין הצפיפות, העוני והתנאים הסניטריים הקשים בעיר העתיקה לתהליך היציאה מהחומות. 2. התלמידים יבחינו בהבדלים באופן החיים בירושלים שבין החומות במאה ה-19 לעומת החיים כיום (מגורים, לבוש, שפה, בעלי מלאכה, מזון, צעצועים, תרופות, וכ"ו). 3. התלמידים יכירו מושגים בסיסיים ודמויות מפתח בנושא היציאה מהחומות ואנשי הישוב הישן (מונטיפיורי, "החלוקה", ישוב ישן, וכ"ו). 4. התלמידים יכירו  דרכים עימם התמודדו אנשי הישוב הישן עם תנאי החיים הקשים  
תיאור קצר: 
מלל שיווקי: מדוע פחדו  לגור מחוץ לחומות? מה שכנע את תושבי הרובע היהודי לעבור למשכנות שאננים למרות הפחד? על צפיפות, מים מזוהמים, סיפורי ילדות, ועוד בסיור במוזיאון חצר הישוב הישן. התוכנית כוללת ביקור בתצוגות המוזיאון, פעילות תיאטרלית בנושא הווי החיים בירושלים שבין החומות, ויצירה (אפשרויות לבחירה בהתאם לקבוצה: אפיה, הכנת צעצוע, הכנת תרופת סבתא, הכנת קמע). ניתן לשלב סיור בסמטאות הרובע היהודי ובמשכנות שאננים להרחבת הנושא. הביקור מתאים כפתיחה/סיכום לנושא היציאה מהחומות.
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
מולדת- היציאה מהחומות
פעילות לפני הביקור: 
1. המחשת הצפיפות בעיר העתיקה כזרז ליציאה מהחומות: הכנת דגם של העיר העתיקה עם השערים (ניתן באמצעות התלמידים, קופסאות קרטון, חבלים, וכ"ו). התלמידים יצטופפו בתוך הדגם, ויחוו את התחושה. 2. צפיה  בפרקים הראשונים בסדרת הטלביזיה החינוכית "ארץ מולדת". 3. עיתונאי קטן שלי: התלמידים יכינו שאלות למדריך הקבוצה/אוצרת המוזיאון  ככתבים המסקרים אירוע.
פעילות לאחר הביקור: 
1. משחק טריוויה או בינגו על המושגים שנלמדו בסיור 2. נשארים בקשר: התלמידים יכתבו מעין יומן, כתבה עיתונאית או מכתב מאנשי הישוב הישן הירושלמי על חייהם בירושלים שבין החומות. החיבורים הנבחרים יתפרסמו באתר המוזיאון. 3. תאטרון חי: התלמידים והוריהם יהיו ניצבים בתאטרון חי שמשחזר את היציאה מהחומות.
תמונה: 

הפקת אנרגיה חשמלית ממקורות חלופיים

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
ארבע שעות
מטרות: 
התלמידים יתנסו בגילוי עצמאי של עקרונות פיזיקאליים תוך שילוב מיומנויות החקר (העלאת השערה, תכנון חלקי של ניסוי, ביצוע מדידות, ניתוח תוצאות והסקת מסקנות) ומיומנות של עבודת צוות על כל מרכיביה. במהלך הפעילות התלמידים יכירו מושגים ועקרונות מדעיים הקשורים באנרגיה: הם יכירו מקורות אנרגיה חלופיים ומתכלים וידעו שאנרגיה עוברת מסוג לסוג. התלמידים יכירו את השימוש באנרגיה שנוצרת ע"י תנועת הרוח, הם יכירו דרכים לניצול אנרגיה זו והמרתה לאנרגיה חשמלית, ויבינו את ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלה. 
תיאור קצר: 
התלמידים יזהו את הקשר שבין טורבינת הרוח לכמות האנרגיה החשמלית שמתקבלת באמצעותה וזאת כצעד התחלתי בהבנת מהות הטכנולוגיה כעיסוק בפתרון בעיות כמענה לצרכים אנושיים-חברתיים. התלמידים יתנסו במדידה כמותית של אנרגיה חשמלית בעזרת מכשור מתאים, תוך הכרת יחידות למדידת עוצמת הזרם החשמלי שמתקבל במערכת. 
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
התכנית מתאימה לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לכיתה ו', בנושא: הפקת אנרגיה חשמלית וניצולה. הכרת מקורות שונים של אנרגיה: שמש, רוח, דלק; הכרת צורות שונות של אנרגיה: תנועה, חשמלית, גרעינית; מעבר אנרגיה מצורה לצורה; חקר ופתרון בעיות במדע: העלאת שאלות הקשורות במחקר מדעי; שימוש בידע מדעי כבסיס לפתרון בעיה בתהליך טכנולוגי, החל מאיתור הצורך ועד לפתרון ממשי או תיאורטי על פי עקרונות ושלבים הקשורים בצורך ובתוצר. 
פעילות לפני הביקור: 
במהלך הפעילות המקדימה יוצגו סוגי אנרגיות שונים והדגמה של מעברי אנרגיה עד לקבלת אנרגיה חשמלית. כמו-כן, יוצגו דרכי מדידת אנרגיה. התלמידים יתנסו בפעילות המרת אנרגיה כאקדחי דינמו במהלכה יתנסו בהתבוננות מדעית ביקורתית, יישמו עקרונות הנלמדים בכתה על תופעות המקיפות אותנו. במהלך הפעילות תוגדר הבעיה של התכלות מקורות אנרגיה וניצול משאב הרוח בטבע כמקור לאנרגיה חשמלית ויוגדר הצורך בפיתוח טכנולוגי לניצול הרוח כמקור לאנרגיה.
פעילות לאחר הביקור: 
סיכום תוצאות החקר שנערך במוזיאון ודיון במסקנות מהפעילות. התלמידים יבחנו היכן ניתן ליישם את התופעה שחקרו בחיי היומיום.

סדנא מדעית הניתנת בעזרת רובוט דמוי אדם

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
שעתיים
מטרות: 
פעילות התנסותית בדרך החקר בנושא המנוף; סיוע ללמידה בנושאים של מדע וטכנולוגיה תוך שימוש במושגים מתוכנית הלימודים בנושאים: מערכת טכנולוגית (מבנה ופעולה) וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי. הכרות עם מערכת רובוטית מורכבת המשקפת את ההתפתחות הטכנולוגית של זמננו דרך אינטראקציה חוויתית עם  רובוט בגודל האדם. התלמידים ייחשפו לסוגיה חברתית ואתית של שימוש ברובוט כעוזר הוראה. 
תיאור קצר: 
התכנית מדגישה מושגים מדעיים וטכנולוגיים מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, באמצעות הסביבה המוזיאלית, המשלבת שיעור בנושא מנוף, התנסות עם ערכות בהדרכת רובוט כעוזר הוראה, התנסות אינטראקטיבית ליד מכונות פשוטות בתערוכות 'ליאונרדו דה וינצ'י ו/או בפארק המדע. הפעילות נערכת בקבוצות קטנות וכוללת: א. מופע - דיאלוג בנושא המנוף: הרובוט מסביר את עקרון המנוף, מציג דוגמאות מחיי היום יום תוך שאילת שאלות ומתן תגובות וחיזוקים לתלמידים. ב. התנסות עם הערכות: המשתתפים מבצעים ניסויים עם סרגל ומשקולות ומפנימים את כלל המנוף. ג. הכרות עם מערכות הרובוט ואופן פעולתו בעת הסדנא. ד. ביקור בפארק המדע (חצר ארכימדס). התלמידים מפעילים מוצגים של מכונות פשוטות - "מנוף" ו"גלגלות", חוקרים את פעולתם ומעריכים את היתרון המכני שלהם.
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
התכנית מתאימה לתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי בנושא " עולם מעשה ידי אדם" (מכונות לשירות האדם, מערכות טכנולוגיות), "מידע ותקשורת" (קליטה ואיסוף של מידע, אגירה, ארגון וייצוג מידע, תקשורת והעברת מידע), ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו, תהליך החקר המדעי. התכנית תומכת בלמידה/הוראה בבית הספר, והיא מזמנת למידה חושית, אינטלקטואלית וחברתית. 
פעילות לפני הביקור: 
פעילות "אלגוריתם בפעולה": ביצוע משימה מוטורית כאוסף פעולות, כאשר כל צד מוגדר באופן מפורט ע"י תלמידי הכיתה, הכנת רשימת מכשירים אוטומטיים/ממוחשבים וזיהוי רובוטים ביניהם. אנלוגיה בין חושים של אדם לבין חיישנים במכשירים אוטומטיים.
פעילות לאחר הביקור: 
פעילות המבוססת על סרטונים/תמונות סביב מוצגים בפעולה, מתערוכת 'ליאונרדו דה וינצ'י-מדען ומהנדס', מלווים בהסברים. הסרטונים והתמונות משמשים בסיס לשאלון רב-ברירה, אינטראקטיבי, באתר המוזיאון.

אוצרות מן המצולות – ארכיאולוגיה

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
ארבע שעות
מטרות: 
  • חינוך סביבתי - חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח
  • חיזוק הקשר הרגשי החיובי בין התלמיד לנופי הארץ, לאתריה ולתולדותיה
  • מפגש חווייתי עם הנוף, עם הטבע ועם התרבות האנושית בארץ ישראל
  • חקר גיאוגרפי סביבתי , מהי ארכיאולוגיה כהתחלה ללימוד היסטוריה וחיבור לעולם התנ"ך
תיאור קצר: 
מעגן נחשולים הנו אוצר תת ימי כשבקרקעיתו קבורות עשרות ספינות טרופות מתקופות שונות. הספינות, שנחשפו על ידי חוקרים ימיים על תכולותיהן, מספרים את סיפורו של האזור כנתיב ימי שוקק חיים בתקופות שונות. במפגש עם צוללן-ארכיאולוג לא שגרתי יגלו הילדים איזה אוצרות טמונות במצולות, מה ניתן ללמוד מהם על החיים שהיו פעם באזור, ואיך ניתן לבצע מחקר בקרקעית הים.   על גלגוליה של העיר העתיקה דור שישבה על רכס הכורכר בדרום חוף הכרמל, למן התקופה המקראית ועד לעת החדשה. מיקומה האסטרטגי על צומת דרכים בין מעצמות עבר הפך אותה לעיר לנמל ונקודת סחר חשובה, וחשף אותה לכיבושים וחילופי שלטון. באמצעות משחק גילוי וחקר עצמיים ייחשפו הילדים לממצאים נבחרים מחפירות העיר דור וביניהם צלמיות וקמעות, כדים וכותרות, כלי מלחמה ופולחן חקר גיאוגרפי סביבתי , מהי ארכיאולוגיה כהתחלה ללימוד היסטוריה וחיבור לעולם התנ"ך 
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
הסטוריה/גאוגרפיה/מדע/תנך 
פעילות לפני הביקור: 
הכרות מושגים בסיסיים אפשרות לביקור בתל דור בחפירות ובחוף הים  
פעילות לאחר הביקור: 
עבודת חקר מעמיקה למושגים , דף סיכום חוויתי

תכלת וארגמן

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
ארבע שעות
מטרות: 
על סוד תעשיית התכלת שנעלם מן העולם לפני מאות שנים בדגש על חשיבות השמירה על הסביבה ובעלי החיים שבאזור
תיאור קצר: 
על סוד תעשיית התכלת שנעלם מן העולם לפני מאות שנים בדגש על חשיבות השמירה על הסביבה ובעלי החיים שבאזור. הצבע היקר אשר יחד עם הארגמן הופק מן החי (חילזון הארגמון כהה קוצים), שימש בעיקר כסמל למעמד האצולה ולצרכי פולחן. תעשיית הצבעים הנדירים הייתה מפותחת מאוד בחופי האגן המזרחי של הים התיכון כבר מימי הפיניקים, ושימשה כאחת התעשיות החשובות של תושבי האזור בכלל ושל תושבי העיר דור בפרט.   בעשורים האחרונות נפוצה חידושה של מצוות התכלת לפיה יש חובה כחלק מתרי"ג המצוות להשתמש במקור התכלת התנכי לצביעת ציציות: "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (במדבר ט"ו, ל"ח( 
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
טבע וסביבה, היסטוריה, תנ"כ ,טכנולוגיות עתיקות.
פעילות לפני הביקור: 
חיפוש במקורות השונים על חלזון הארגמן. וקישורו עם הנושא הנלמד בכתות.
פעילות לאחר הביקור: 
לאחר הדגמה ניתן לקיים עבודה בקבוצות בנושא , העמקה בנושא במקורות 

ידי זהב

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
שעתיים
מטרות: 
-
תיאור קצר: 
סיור חוויתי בעקבות סודות השימור במוזיאון. המשמרים במוזיאון נעזרים בשיטות וחומרים מסורתיים ועכשוויים. נסייר במוזיאון ובמעבדות השימור ונכיר את החומרים שאיתם עובדים המשמרים: דבק ארנבים, עלי זהב טהור ועוד. במוזיאון נלמד איך מזהיבים ארון קודש בעזרת עלי זהב טהור, כיצד משחזרים רקמה מחוטי משי דקיקים וכיצד שומרים על מצבו של בית כנסת בן מאות שנים שהובא בשלמותו מאיטליה. נסכם בסדנת הכנת צבעים מפיגמנטים בשיטות עתיקות, קישוט כלי חרס והזהבה בעזרת עלי זהב אמיתיים.    מתאים לכיתות ג' ומעלה 
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
-
פעילות לפני הביקור: 
-  
פעילות לאחר הביקור: 
-
תמונה: 

الملاءمة بين منقار الطير وبين بيئة المعيشة

מוזיאונים נתמכים: 
משך התוכנית: 
ארבע שעות
מטרות: 
هدف البرنامج هو كشف التلاميذ لمهارات البحث, توفير أدوات, ممارسة مهارات البحث والمراقبة , وخلق علاقة إيجابية مع البيئة الطبيعية من خلال استخدام معارض المتحف. ببرنامج البحث، يفهم الطالب العلاقة بين بنية الحيوانات ووظيفتهم وطريقة الحياة ببيئتهم. بالفعاليات سيتم التركيز على العلاقة بين الحيوان وبيئته، وسيتم تعزيز المواقف الإيجابية نحو البيئة والتواجد.
תיאור קצר: 
برنامج البحث يشمل ثلاثة أقسام مركزية : عرض الموضوع, فعاليات بمعرض "بين البحر والكرمل", فعاليات بالمختبر بموضوع الملاءمة بين أدوات العمل والوظيفه والعلاقة بالمنقار, وتلخيص قصير.الطالب سيبحث العلاقة بين شكل منقار الطير وبين وظيفته في الحصول على الغذاء, وربطه مع البيئة المعيشية للطير. سيتعرف الطالب على أشكال المنقار المختلفة, ويفهم الملاءمة بين شكل المنقار وبين وظيفته. خلال الفعاليات, الطالب سيجرب عملية الفرز وربط أشكال مختلفة لمنقار الطيور المختلفة وبين بيئة معيشتهم, وانواع الغذاء الذي يتناولونه وطريقة الحصول عليه. بالفعاليات, سيتم التركيز على مهارات البحث, ومن بينها: تسجيل مشاهدات،جمع المعطيات والحقائق ، التصنيف، المقارنة والتعميم, استخلاص النتائج وصياغتها ، وبناء التعميمات.
זיקת התוכנית לתוכנית הלימודים במקצוע: 
البرنامج ملائم للمنهاج التعليمي بالعلوم والتكنولوجيا ووفقا لوثيقة المعايير على النحو التالي: 1.1.أ 1.1.ب 1.1.د – سيقوم الطلاب بالتعرف وبتجربة العمل بصورة فردية وايضا بالعمل الجماعي,  وتجربة مهارات التفكير والتعلم بمجالات العلوم والتكنولوجيا : مجرى البحث وحل المشاكل. 1.3.أ. 2.3.ب 2.3.ج - سيتعرف الطلاب على الاحتياجات والشروط الأساسية لتواجد الكائنات الحية, والتعلم منها على ميزات الحياة الأساسية, أيضا على طرق تصنيف الكائنات الحية. والتعرف على أنظمة, أعضاء وعمليات بالكائنات الحية مع التركيز على ملاءمة المبني للوظيفة, والملاءمة للبيئة. سيتعرف الطلاب أيضا على إستعمالات الإنسان بالنباتات وبالكائنات الحية. وفهم أهمية النباتات والكائنات الحية لتواجده وفائدته. 1.5- سيتعرف الطلاب على مركبات البيئة ويفهموا العمليات بالبيئة والعلاقات المتبادلة بين مركباتها, وفهم مكانة الإنسان بالبيئة وتأثيره عليها وزيادة المعرفة  بهدف التطور.
פעילות לפני הביקור: 
فعالية التحضير ستشمل مقدمة بموضوع بيئة المعيشة (من المنهاج التعليمي) و/أو تجربة مهارات البحث وصياغة سؤال البحث.
פעילות לאחר הביקור: 
فعالية التلخيص ستضم تركيز جميع نتائج المجموعات البحثية. سيحاول الطلاب إجراء تعميم نتائج أبحاثهم بالإعتماد على المرجعية النظرية العلمية بالمجال, بالإضافة الى مهارات البحث. في إعقاب ذلك سيقومون بتخطيط مجرى بحث بموضوع: العلاقة بين الغذاء وبيئة المعيشة.